აქციები და სიახლეები

აქცია - 2018-07-20

COVID-19 თან დაკავშირებით აქვიის ფარგლებში შპს ,,აბრა,, აცხადებს 30% ფასდაკლება რუტერზე დაჭრასთან დაკავშიებით!

აქცია ძალაშია 2020 წლის 1 სექტემბრამდე!

ასევე ვიღებთ შეკვეთებს დისტანციურად!