მომსახურება

ჩვენთან რეკლამის დამზადების შესახებ!

ჩვენთან რეკლამის დამზადების შესახებ!

ნებისმიერი სახის გარე რეკლამის დამზადება შპს ,,აბრა,,-საგან!
        სარეკლამო სააგენტო "აბრა" -ში შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ნებისმიერი სახის ინტერიერის გარე რეკლამა. ჩვენ მზად ვართ გავუმკლავდეთ ყველაზე რთულ პრობლემებს და რა თქმა უნდა, შევძლებთ თქვენი ნებისმიერი იდეისათვის ხორცშესხმას. დარეკეთ და შეუკვეთეთ სარეკლამო კომპანია ,,აბრაში,,. .


          თანამედროვე მარკეტინგული კვლევა ერთხმად ამტკიცებს გარე რეკლამის მაღალ ეფექტურობას. სტაციონალური გარე რეკლამა შედარებით იაფი საშუალებაა საქონლისა და მომსახურების პოპულარიზაციისთვის ვიდრე სატელევიზიო რეკლამა.

          გარე რეკლამა, რომელიც განთავსებულია თქვენი ბიზნესის (ოფისის, რესტორნის, კაფის, და ა.შ) ლოკაციის ფასადზე, ძირითადად მიზნობრივი აუდიტორიისკენ არის მიმართული, უფრო მეტად ატარებს ინფორმაციულ დატვირთვას.

      გარე რეკლამა განკუთვნილია ფეხით მოსიარულეთათვის, მძღოლებისთვის და მანქანების მგზავრებისთვის. გარე რეკლამა, რომელიც განთავსებულია პერპენდიკულურად მოძრაობის მიმართულებით, ყველაზე ეფექტურია.


დიზაინის შემუშავება

დიზაინის შემუშავება

      გარე რეკლამის ლამაზი და ინფორმატიული დიზაინი საშუალებას მოგცემთ, პოტენციური მომხმარებლების ყურადღება მიიპყროთ თქვენს კომპანიის პროდუქტზე ან მომსახურებაზე, ხოლო სწორად წარმოდგენილი ინფორმაცია უზრუნველყოფს გაგებას და დასამახსოვრებლად.

გარე რეკლამის დიზაინი შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ტიპად:

- გამოსახულებითი ხასიათის დიზაინი, როდესაც კომპანია ან ბრენდი რეკლამირებულია;

- რეკლამირების დიზაინი თქვენი პროდუქტის ან მომსახურების რეკლამირებისას;

- ინდიკატიური დიზაინი, როდესაც გსურთ გარე რეკლამით თქვენი კომპანიისთვის სწორი მიმართულება აჩვენოთ.

ყველა ეს სფერო მოითხოვს სპეციალურ მიდგომას დიზაინის შემუშავების მიმართ. მაგრამ, გარე რეკლამირების დიზაინის შემუშავებისას არსებობს ზოგადი პრინციპები რომელშიც დაგეხმარებათ ჩვენი დიზაინერთა ჯგუფი!


რუტერზე; ლაზერზე; პლოტერზე ჭრა

რუტერზე; ლაზერზე; პლოტერზე ჭრა